• Zaprzestanie sprzedaży gazu ziemnego
  do odbiorców końcowych
  przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
  należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Współwłaściciel ELSEN SA
  firma EC Andrychów Sp. z o.o.
  GAZELĄ BIZNESU 2015 r
  Gratulujemy Zarząd Elsen SA
  Gazele Biznesu 2015
 • Produkcja i dystrybucja najtańszej w Częstochowie
  Energii Cieplnej
  Produkcja energii cieplnej
 • Produkcja i dystrybucja
  Energii


  Elektrycznej
  Produkcja energii elektrycznej

Naszym celem jest ciągłe zaspokajanie potrzeb klientów - odbiorców związanych
z używaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu. Właścicielem ELSEN SA są BD-5 S.A., EC Andrychów Sp. z o.o.

 Life Energy