Naszym celem jest ciągłe zaspokajanie potrzeb klientów - odbiorców związanych
z używaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu. Właścicielem ELSEN SA są BD-5 S.A., EC Andrychów Sp. z o.o.

 Life Energy