Gaz ziemny

Gaz ziemny – dla firm

Odbiorcy w sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A.

ELSEN S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego, dostarcza paliwo gazowe odbiorcom przyłączonym do własnej sieci dystrybucyjnej. Zanim gaz trafi do odbiorców indywidualnych przechodzi przez stacje oraz punkty dystrybucyjne dostosowujące jego ciśnienie do aktualnych potrzeb odbiorców.

Paliwo gazowe dostarczane jest bezpośrednio do użytkownika bez przerw. Nie wymaga magazynowania u odbiorcy. Wszystko to powoduje, że korzystanie z sieciowego gazu ziemnego jest wyjątkowo wygodne.

Dystrybucja paliwa gazowego prowadzona jest zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD.

Sprzedaż gazu (zasada tpa)

TPA (ang. Third Party Access) w gazownictwie oznacza zasadę Dostępu Stron Trzecich do infrastruktury sieciowej operatorów systemów gazowniczych przesyłowych i dystrybucyjnych. W praktyce oznacza ona równy i niedyskryminujący dostęp do sieci gazowniczych dla wszystkich sprzedawców gazu posiadających podpisaną umowę z danym operatorem. Dzięki zasadzie TPA każdy Odbiorca gazu, niezależnie od tego gdzie się znajduje, może czerpać korzyści z konkurencyjnego rynku gazu ziemnego wybierając najkorzystniejszą ofertę sprzedaży paliwa gazowego.

Warto wiedzieć:

  • Każdy Odbiorca gazu ziemnego ma prawo do zmiany sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz nie powoduje przerw w dostawie paliwa gazowego.
  • ELSEN S.A. posiada umowy zarówno z Operatorem Systemu Przesyłowego OGP Gaz-System S.A., jak i z największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce - Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Dzięki temu może oferować sprzedaż gazu nie tylko w obrębie własnej sieci dystrybucyjnej, ale również Odbiorcom przemysłowym w całej Polsce.
  • Sprzedaż paliwa gazowego do Odbiorców następuje w oparciu o umowę kompleksową. Oznacza to, że na fakturze znajdą się opłaty zarówno za pobrane paliwo gazowe, jak również opłaty związane z jego przesyłaniem (lub dystrybucją), zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Przesyłowego (lub Dystrybucyjnego).
  • Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw gazu pozostaje właściwy Operator Systemu Przesyłowego (lub Dystrybucyjnego), do którego sieci przyłączony jest Odbiorca.

Taryfa dla gazu ziemnego

Aktualne ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania zawarte są w:

  • taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego ELSEN S.A., zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2017 r. (TARYFA) Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.
  • cennik gazu ziemnego

Cena referencyjna gazu (CRG)

Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,09167
luty 0,08943
marzec 0,07221
kwiecień 0,07536
maj 0,07104
czerwiec 0,06753
lipiec 0,06872
sierpień 0,07189
wrzesień 0,07800
październik 0,08003
listopad  
grudzień  
Miesiąc Cena [PLN/kWh]
maj 0,06125
czerwiec 0,06503
lipiec 0,06737
sierpień 0,06166
wrzesień 0,05806
październik 0,07343
listopad 0,08355
grudzień 0,08379

Wartości ciepła spalania gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A. (ID 390982) publikowane są na stronie internetowej OSP (OGP Gaz-System S.A.):

Oferty indywidualne oraz aktualne promocje cenowe

Wiemy, jak istotnym kosztem dla Odbiorców jest zakup gazu. Właśnie dlatego nasze indywidualne oferty przygotowujemy po przeanalizowaniu profilu i specyfiki zużycia gazu ziemnego przez potencjalnego Klienta.

Rynek gazu w ostatnim czasie przeszedł znaczną transformacją, wybór alternatywy w stosunku do dotychczasowych taryf ofert staje się standardem.

Dla zainteresowanych Odbiorców gazu przygotujemy indywidualną ofertę. Wystarczy skontaktować się z nami wypełniając formularz zamieszczony na stronie, aby uzyskać ofertę sprzedaży paliwa gazowego od ELSEN S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zmianą sprzedawcy na ELSEN S.A. prosimy o kontakt

Kontakt

  • Jarosław Psykała
  • Tel.: +48 34 3238454
  • Kom.: +48 533 240 816
  • Email: jpsykala[at]elsen.pl