Aktualnosci

Konkurs BHP

26.10.2017
ELSEN S.A. jest pracodawcą dbającym o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników. W związku z tym w styczniu 2017 roku Zarząd ELSEN S.A. ogłosił konkurs pt. „Dbam o porządek i bezpieczeństwo w pracy w ELSEN S.A.” Celem Konkursu było upowszechnianie wśród pracowników ELSEN S.A. zasad i przepisów bhp i p.poż. oraz szerzenie kultury bezpiecznej i higienicznej pracy i zachęcanie do zgłaszania inicjatyw wzmacniających kulturę bezpiecznej i higienicznej pracy.

Bezpłatne badania profilaktyczne

16 lis. 2016
Zgodnie z podejściem przyjętym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy promocja zdrowia to zbiorowy wysiłek pracodawców i pracowników zmierzający do polepszenia zdrowia i samopoczucia pracowników. W związku z tym podejmowane są różnorodne działania promujące zdrowie pracujących. więcej