Aktualnosci

Wyróżnienie Digital Finance Award w Poznaniu

08.06.2018
Nagrody Digital Finance Award, honorujące firmy implementujące technologiczne rozwiązania w proces zarządczy, otrzymały ELSEN S.A. oraz Open Nexus Sp. z o.o. Wyróżnienia wręczono w trakcie kongresu Dyrektorów Finansowych w Poznaniu, gdzie finansiści dyskutowali nad tegorocznymi wyzwaniami z zakresu rachunkowości firm. Wyróżnienie Dyrektora Finansowego Firma ELSEN S.A. z Częstochowy jest spółką energetyczną, specjalizującą się w produkcji i dystrybucji energii cieplnej, elektrycznej i gazu. W opinii Jury, wysoki stopień digitalizacji procesów finansowych firmy ELSEN związanych z obsługą należności wspiera obsługę dużej liczby zróżnicowanych odbiorców, umożliwiając jej dalszy rozwój.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem wyróżnienia Digital Finance Award.


Konkurs BHP

26.10.2017
ELSEN S.A. jest pracodawcą dbającym o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników. W związku z tym w styczniu 2017 roku Zarząd ELSEN S.A. ogłosił konkurs pt. „Dbam o porządek i bezpieczeństwo w pracy w ELSEN S.A.” Celem Konkursu było upowszechnianie wśród pracowników ELSEN S.A. zasad i przepisów bhp i p.poż. oraz szerzenie kultury bezpiecznej i higienicznej pracy i zachęcanie do zgłaszania inicjatyw wzmacniających kulturę bezpiecznej i higienicznej pracy.

Bezpłatne badania profilaktyczne

16 lis. 2016
Zgodnie z podejściem przyjętym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy promocja zdrowia to zbiorowy wysiłek pracodawców i pracowników zmierzający do polepszenia zdrowia i samopoczucia pracowników. W związku z tym podejmowane są różnorodne działania promujące zdrowie pracujących. więcej