Produkcja i dystrybucja ciepła

Produkcja i dystrybucja najtańszej w Częstochowie energii cieplnej

  • pary wodnej do celów technologicznych 0,6-1,5 MPa i temperaturze 230° C
  • gorącej wody do ogrzewania 130° C/80° C

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, istnieje możliwość negocjacji cen dostarczanych nośników energii. Zapewniamy kompleksową obsługę odbiorcy w zakresie budowy sieci i przyłączy energetycznych, doboru urządzeń i instalacji wewnętrznych kontrahenta. Udzielamy doradztwa technicznego w celu efektywnego wykorzystania dostarczanej energii. Klient pokrywa tylko część kosztów wykonania przyłącza, koszt wykonania sieci przesyłowej w całości finansuje spółka Elsen S.A.

Komin ELSEN SA, Częstochowa
  • Widok EC1 ELSEN
  • Pogotowie energetyczne ELSEN SA
  • Rurociąg do kazu koksowniczego
Lp. Wyszczególnienie Jm Cena/stawka
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 63 408,41
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 5 284,03
2 Cena ciepła zł/GJ 25,14
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 10,05
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 29 747,91
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 2 478,99
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 5,65
Lp. Wyszczególnienie Jm Cena/stawka
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 63 408,41
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 5 284,03
2 Cena ciepła zł/GJ 25,14
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 10,05
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 41 148,66
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 429,06
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 5,67
Lp. Wyszczególnienie Jm Cena/stawka
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 63 408,41
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 5 284,03
2 Cena ciepła zł/GJ 25,14
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 10,05
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 48 532,05
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 4 044,34
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,40
Lp. Wyszczególnienie Jm Cena/stawka
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 63 408,41
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 5 284,03
2 Cena ciepła zł/GJ 25,14
3 Cena nośnika ciepła zł/t 10,05
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 103 412,51
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 8 617,71
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 17,51
Lp. Wyszczególnienie Jm Cena/stawka
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 63 408,41
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 5 284,03
2 Cena ciepła zł/GJ 25,14
3 Cena nośnika ciepła zł/t 10,05
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 7 469,03
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 622,42
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,55
Lp. Wyszczególnienie Jm Cena/stawka
1 Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 6 658,92
2 Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 43,06

Informujemy, że z decyzją Prezesa URE z dnia 10.10.2017r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalona przez ELSEN SA. Taryfa dla ciepła wchodzi w życie z dniem 24.11.2017r.

Podane w tabeli ceny i stawki opłat są cenami i stawkami opłat netto.

Pełny tekst taryfy