Gaz ziemny

Gaz ziemny – dla firm

Odbiorcy w sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A.

ELSEN S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego, dostarcza paliwo gazowe odbiorcom przyłączonym do własnej sieci dystrybucyjnej. Zanim gaz trafi do odbiorców indywidualnych przechodzi przez stacje oraz punkty dystrybucyjne dostosowujące jego ciśnienie do aktualnych potrzeb odbiorców.

Paliwo gazowe dostarczane jest bezpośrednio do użytkownika bez przerw. Nie wymaga magazynowania u odbiorcy. Wszystko to powoduje, że korzystanie z sieciowego gazu ziemnego jest wyjątkowo wygodne.

Dystrybucja paliwa gazowego prowadzona jest zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD.

Sprzedaż gazu (zasada tpa)

TPA (ang. Third Party Access) w gazownictwie oznacza zasadę Dostępu Stron Trzecich do infrastruktury sieciowej operatorów systemów gazowniczych przesyłowych i dystrybucyjnych. W praktyce oznacza ona równy i niedyskryminujący dostęp do sieci gazowniczych dla wszystkich sprzedawców gazu posiadających podpisaną umowę z danym operatorem. Dzięki zasadzie TPA każdy Odbiorca gazu, niezależnie od tego gdzie się znajduje, może czerpać korzyści z konkurencyjnego rynku gazu ziemnego wybierając najkorzystniejszą ofertę sprzedaży paliwa gazowego.

Warto wiedzieć:

  • Każdy Odbiorca gazu ziemnego ma prawo do zmiany sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz nie powoduje przerw w dostawie paliwa gazowego.
  • ELSEN S.A. posiada umowy zarówno z Operatorem Systemu Przesyłowego OGP Gaz-System S.A., jak i z największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce - Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Dzięki temu może oferować sprzedaż gazu nie tylko w obrębie własnej sieci dystrybucyjnej, ale również Odbiorcom przemysłowym w całej Polsce.
  • Sprzedaż paliwa gazowego do Odbiorców następuje w oparciu o umowę kompleksową. Oznacza to, że na fakturze znajdą się opłaty zarówno za pobrane paliwo gazowe, jak również opłaty związane z jego przesyłaniem (lub dystrybucją), zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Przesyłowego (lub Dystrybucyjnego).
  • Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw gazu pozostaje właściwy Operator Systemu Przesyłowego (lub Dystrybucyjnego), do którego sieci przyłączony jest Odbiorca.

Taryfa dla gazu ziemnego

Aktualne ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania zawarte są w:

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Archiwum cen i stawek opłat oraz taryf gazu ziemnego wysokometanowego:

Cena referencyjna gazu (CRG)

Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,35884
luty 0,29637
marzec 0,24327
kwiecień  
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień  
Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,77141
luty 0,50142
marzec 0,50142
kwiecień 0,60130
maj 0,45505
czerwiec 0,50380
lipiec 0,82650
sierpień 1,10504
wrzesień 0,92474
październik 0,45686
listopad 0,43477
grudzień 0,60841
Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,11378
luty 0,10822
marzec 0,10360
kwiecień 0,11550
maj 0,13008
czerwiec 0,13006
lipiec 0,16128
sierpień 0,20160
wrzesień 0,28223
październik 0,36690
listopad 0,36690
grudzień 0,77141
Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,05985
luty 0,05147
marzec 0,04791
kwiecień 0,03786
maj 0,03023
czerwiec 0,02791
lipiec 0,02965
sierpień 0,03815
wrzesień 0,05618
październik 0,07152
listopad 0,07993
grudzień 0,08877

Wartości ciepła spalania gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A. (ID 390982) publikowane są na stronie internetowej OSP (OGP Gaz-System S.A.):

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawcą rezerwowym gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wysokometanowego ELSEN S.A. w restrukturyzacji jest:

  • BD Sp. z o.o.
  • Adres: ul. Fabryczna 16B, 53-609 Wrocław
  • KRS: 0000315512, NIP: 8971746522, REGON: 020847353
  • sprzedaż rezerwowa

Podmioty zainteresowane pełnieniem funkcji sprzedawcy rezerwowego powinny złożyć w siedzibie ELSEN S.A. w restrukturyzacji wypełniony i podpisany wniosek.

Aktualna lista sprzedawców paliw gazowych, z którymi OSD zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji:

Lp. Nazwa sprzedawcy Kod ZUP
1 Boryszew S.A. BORY
2 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. KRIM
3 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. PGOD

Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców gazu ziemnego przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A. w restrukturyzacji na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne jest ELSEN S.A. w restrukturyzacji.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wraz z załącznikami:

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy: