Gaz ziemny

Gaz ziemny – dla firm

Odbiorcy w sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A.

ELSEN S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego, dostarcza paliwo gazowe odbiorcom przyłączonym do własnej sieci dystrybucyjnej. Zanim gaz trafi do odbiorców indywidualnych przechodzi przez stacje oraz punkty dystrybucyjne dostosowujące jego ciśnienie do aktualnych potrzeb odbiorców.

Paliwo gazowe dostarczane jest bezpośrednio do użytkownika bez przerw. Nie wymaga magazynowania u odbiorcy. Wszystko to powoduje, że korzystanie z sieciowego gazu ziemnego jest wyjątkowo wygodne.

Dystrybucja paliwa gazowego prowadzona jest zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD.

Sprzedaż gazu (zasada tpa)

TPA (ang. Third Party Access) w gazownictwie oznacza zasadę Dostępu Stron Trzecich do infrastruktury sieciowej operatorów systemów gazowniczych przesyłowych i dystrybucyjnych. W praktyce oznacza ona równy i niedyskryminujący dostęp do sieci gazowniczych dla wszystkich sprzedawców gazu posiadających podpisaną umowę z danym operatorem. Dzięki zasadzie TPA każdy Odbiorca gazu, niezależnie od tego gdzie się znajduje, może czerpać korzyści z konkurencyjnego rynku gazu ziemnego wybierając najkorzystniejszą ofertę sprzedaży paliwa gazowego.

Warto wiedzieć:

  • Każdy Odbiorca gazu ziemnego ma prawo do zmiany sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz nie powoduje przerw w dostawie paliwa gazowego.
  • ELSEN S.A. posiada umowy zarówno z Operatorem Systemu Przesyłowego OGP Gaz-System S.A., jak i z największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce - Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Dzięki temu może oferować sprzedaż gazu nie tylko w obrębie własnej sieci dystrybucyjnej, ale również Odbiorcom przemysłowym w całej Polsce.
  • Sprzedaż paliwa gazowego do Odbiorców następuje w oparciu o umowę kompleksową. Oznacza to, że na fakturze znajdą się opłaty zarówno za pobrane paliwo gazowe, jak również opłaty związane z jego przesyłaniem (lub dystrybucją), zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Przesyłowego (lub Dystrybucyjnego).
  • Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw gazu pozostaje właściwy Operator Systemu Przesyłowego (lub Dystrybucyjnego), do którego sieci przyłączony jest Odbiorca.

Taryfa dla gazu ziemnego

Aktualne ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania zawarte są w:

Cena referencyjna gazu (CRG)

Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,11378
luty 0,10822
marzec 0,10360
kwiecień 0,11550
maj 0,13008
czerwiec 0,13006
lipiec 0,16128
sierpień 0,20160
wrzesień 0,28223
październik  
listopad  
grudzień  
Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,05985
luty 0,05147
marzec 0,04791
kwiecień 0,03786
maj 0,03023
czerwiec 0,02791
lipiec 0,02965
sierpień 0,03815
wrzesień 0,05618
październik 0,07152
listopad 0,07993
grudzień 0,08877
Miesiąc Cena [PLN/kWh]
styczeń 0,10093
luty 0,08482
marzec 0,07532
kwiecień 0,07378
maj 0,06582
czerwiec 0,04952
lipiec 0,05144
sierpień 0,04987
wrzesień 0,04998
październik 0,05115
listopad 0,07227
grudzień 0,06749

Wartości ciepła spalania gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej ELSEN S.A. (ID 390982) publikowane są na stronie internetowej OSP (OGP Gaz-System S.A.):

Oferty indywidualne oraz aktualne promocje cenowe

Wiemy, jak istotnym kosztem dla Odbiorców jest zakup gazu. Właśnie dlatego nasze indywidualne oferty przygotowujemy po przeanalizowaniu profilu i specyfiki zużycia gazu ziemnego przez potencjalnego Klienta.

Rynek gazu w ostatnim czasie przeszedł znaczną transformacją, wybór alternatywy w stosunku do dotychczasowych taryf ofert staje się standardem.

Dla zainteresowanych Odbiorców gazu przygotujemy indywidualną ofertę. Wystarczy skontaktować się z nami wypełniając formularz zamieszczony na stronie, aby uzyskać ofertę sprzedaży paliwa gazowego od ELSEN S.A.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zmianą sprzedawcy na ELSEN S.A. prosimy o kontakt

Kontakt

  • Jarosław Psykała
  • Tel.: +48 34 3238454
  • Kom.: +48 533 240 816
  • Email: jpsykala[at]elsen.pl