Produkcja i dystrybucja ciepła

Produkcja i dystrybucja najtańszej w Częstochowie energii cieplnej

  • pary wodnej do celów technologicznych 0,6-1,5 MPa i temperaturze 230° C
  • gorącej wody do ogrzewania 130° C/80° C

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, istnieje możliwość negocjacji cen dostarczanych nośników energii. Zapewniamy kompleksową obsługę odbiorcy w zakresie budowy sieci i przyłączy energetycznych, doboru urządzeń i instalacji wewnętrznych kontrahenta. Udzielamy doradztwa technicznego w celu efektywnego wykorzystania dostarczanej energii. Klient pokrywa tylko część kosztów wykonania przyłącza, koszt wykonania sieci przesyłowej w całości finansuje spółka Elsen S.A.

Komin ELSEN SA, Częstochowa
  • Widok EC1 ELSEN
  • Pogotowie energetyczne ELSEN SA
  • Rurociąg do kazu koksowniczego

Informujemy, że z decyzją Prezesa URE z dnia 21.11.2023 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalona przez ELSEN SA. Taryfa dla ciepła wchodzi w życie z dniem 06.12.2023 r.

Podane w tabeli ceny i stawki opłat są cenami i stawkami opłat netto.

Pełny tekst taryfy
Zmiana taryfy grudzień 2023 r.