Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej w Częstochowie

 • usługi elektryczne
 • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, istnieje możliwość negocjacji cen. Dokonujemy wszystkich prac związanych z eksploatacją tj.:

 • Przeglądy i remonty rozdzielni elektrycznych średniego i wysokiego napięcia
 • Przeglądy wewnętrzne wyłączników mocy
 • Montaż i demontaż transformatorów na stanowisku pracy
 • Wymiana i uzupełnianie oleju transformatorowego
 • Prace konserwacyjne stacyjnych instalacji sprężonego powietrza
 • Prace konserwacyjne baterii kondensatorowych
 • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary instalacji elektrycznych
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary i lokalizacja uszkodzeń w sieciach do 30 kV
 • Pomiary urządzeń rozdzielczych - transformatory, przekładniki, odgromniki, baterie kondensatorów, wyłączniki, linie kablowe
 • Badanie sprzętu dielektrycznego
 • Badanie olejów izolacyjnych
 • Badanie automatyki zabezpieczeniowej, obwodów wtórnych, pomiarowych, sterowniczych
 • Konserwacja i sprawdzanie układów rozliczeniowych energii elektrycznej
 • Usuwanie usterek w układach sterowniczych
 • Prace rozruchowe urządzeń stacji średnich i wysokich napięć
 • Układanie linii kablowych
 • Konserwacja tras kablowych
 • Naprawa uszkodzeń kabli elektrycznych do 30 kV
 • Teren GST3
 • Transformator EC Andrychów
 • Transformator EC Andrychów
 • podłączenie energii elektrycznej
 • Rozdzielnia Energii ELSEN SA

Odddział elektryczny

 • Kierownik Oddziału elektrycznego: Artur Lisek
 • Tel.: +48 34 323 29 83
 • Kom.: +48 606 379 908
 • Email: alisek[at]elsen.pl

Obowiązki informacyjne