O-firmie

Misja Spółki

Ciągle podnosić wartość spółki poprzez zaspokajanie potrzeb klientów - odbiorców związanych z używaniem energii elektrycznej, cieplnej i gazu, przy osiąganiu zadawalającego wyniku z działalności gospodarczej z zachowaniem wymagań jakościowych i ekologicznych.


Działalność Spółki

Zakład ELSEN SA w upadłości kształtuje swą działalność jako firma energetyczna, lokalna, mocno związana ze swoimi partnerami – klientami zlokalizowanymi w przemysłowej, inwestycyjnej części miasta Częstochowy. Oferowane produkty i usługi są ciągle rozwijane i doskonalone pod względem ich jakości a rozwój rynku odbywa się poprzez oferowanie odbiorcom coraz szerszej gamy usług.

Działalność ELSEN-u jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz innymi wymaganiami prawnymi. W szczególności wymagania te dotyczą ochrony środowiska, w przypadku którego konsekwentnie i na bieżąco realizowana jest przyjęta Polityka Środowiskowa Spółki ELSEN SA w upadłości. Zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym Zakład posiada wszystkie wymagane taryfy na nośniki energetyczne.

Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa ELSEN SA

Dane Spółki

ELSEN SA w upadłości
ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa
NIP: 949-17-29-613
REGON: 151562821
Dane KRS: ELSEN S A

+48 34 371 08 01
+48 34 371 08 02 (fax)

email: poczta[at]elsen.pl, www.elsen.pl

Nasze Usługi

  • Komin ELSEN SA
  • Energia elektryczna
  • Budowa konstrukcji stalowych
  • Kamera termowizyjna