O-firmie

Misja Spółki

Ciągle podnosić wartość spółki poprzez zaspokajanie potrzeb klientów - odbiorców związanych z używaniem energii elektrycznej, cieplnej i gazu, przy osiąganiu zadawalającego wyniku z działalności gospodarczej z zachowaniem wymagań jakościowych i ekologicznych.


Informacja dla akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, ELSEN SA w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Pełny tekst do druku

Działalność Spółki

Zakład ELSEN SA kształtuje swą działalność jako firma energetyczna, lokalna, mocno związana ze swoimi partnerami – klientami zlokalizowanymi w przemysłowej, inwestycyjnej części miasta Częstochowy. Oferowane produkty i usługi są ciągle rozwijane i doskonalone pod względem ich jakości a rozwój rynku odbywa się poprzez oferowanie odbiorcom coraz szerszej gamy usług.

Działalność ELSEN-u jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz innymi wymaganiami prawnymi. W szczególności wymagania te dotyczą ochrony środowiska, w przypadku którego konsekwentnie i na bieżąco realizowana jest przyjęta Polityka Środowiskowa Spółki ELSEN SA. Zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym Zakład posiada wszystkie wymagane taryfy na nośniki energetyczne.

Zarząd Spółki

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej a także Politechniki Białostockiej Wydziału Elektrycznego. Doświadczenie zawodowe:

Prezes - Wojciech Popławski
 • 1982 – 1999 Zakłady Przemysłu Bawełnianego „FASTY” w Białymstoku na stanowiskach:
  • 1982 – 1986 Zastępca Kierownika Elektrociepłowni,
  • 1986 – 1997 Kierownik Elektrociepłowni, Zastępca Głównego Energetyka,
  • 1997 – 1999 Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu, Dyrektor Zakładu Utrzymania Ruchu;
 • 1999 – 2001 Prezes Zakładów Usług Technicznych „FASTY” Sp. z o.o. w Białymstoku;
 • 2001 – 2005 Dyrektor Naczelny w Zakładach Usług Technicznych „FASTY” Sp. z o.o. w Białymstoku;
 • 2005 –2013 Prezes Zarządu Energo-Tech Sp. z o.o. w Białymstoku;
 • 04.2013 – 12.2013 Likwidator Spółki Energo – Tech w Białymstoku;
 • 2003 – 2010 Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Andropol” Sp. z o.o. w Andrychowie;
 • 2011 – 2013 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Tekstyliami Sp. z o.o. w Warszawie;
 • 2011 – 2013 Dyrektor ds. Technicznych w Białostockiej Wykończalni Tkanin z siedzibą w Andrychowie;
 • od 01.01.2012 Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Andrychów w Katowicach;
 • od 01.01.2014 Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Andrychów w Częstochowie;
 • od 28.08.2013 Prezes Zarządu ELSEN S.A. w Częstochowie
Dyrektor ds. Finansowych - Katarzyna Nijander

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych. Posiada certyfikaty: Prince2 Foundation w zakresie zarządzania projektami, Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg, Foreign Exchange Trader do handlu na zlecenie na rynku Forex. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z finansami zarówno w księgowości jak i controllingu ( Santander Consumer Bank, Family Finance spółka z grupy kapitałowej Kulczyk Inwestents SA, Money Expert SA) Wyspecjalizowana w zakresie optymalizacji kosztów, restrukturyzacji i negocjacji umów. Od 2013 Prokurent w Elsen SA.


Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa ELSEN SA

Dane Spółki

ELSEN SA w restrukturyzacji
ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa
NIP: 949-17-29-613
REGON: 151562821
Dane KRS: ELSEN S A

+48 34 371 08 01
+48 34 371 08 02 (fax)

email: poczta[at]elsen.pl, www.elsen.pl

Nasze Usługi

 • Komin ELSEN SA
 • Energia elektryczna
 • Budowa konstrukcji stalowych
 • Kamera termowizyjna